İngilizce Terim: Dow Fire And Explosion Index

Türkçe Terim: Dow Yangın Ve Patlama İndeksi

Kısaltma: F&EI

“The Dow Chemical Company” tarafından geliştirilen bir yöntem. Potansiyel yangın ve patlama etki yarıçapının maddi hasar ve iş kesintisi üzerindeki etkilerini sıralamak için kullanılır.


Bu içerik Dow Yangın Ve Patlama İndeksi (Dow Fire And Explosion Index) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.