İngilizce Terim: Emergency Management

Türkçe Terim: Acil Durum Yönetimi

Kısaltma: –

Acil durumları planlamak ve acil durumlara müdahale etmek için çalışma faaliyetleri içeren proses güvenliği yönetimi elementi.


Bu içerik Acil Durum Yönetimi (Emergency Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.