İngilizce Terim: Depth Of Study

Türkçe Terim: Çalışma Derinliği

Kısaltma:

Kimyasal Proses Kantitatif Risk Analizi (CPQRA) çalışmasında karmaşıklık derecesinin, ayrıntı düzeyinin, gözden geçirme seviyesinin ölçüsü.


Bu içerik Çalışma Derinliği (Depth Of Study) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.