İngilizce Terim: Defect

Türkçe Terim: Kusur

Kısaltma: –

Tasarımdan kaynaklanan, sapmaya veya beklenen performansta hataya neden olan durum. Bknz : Hata


Bu içerik Kusur (Defect) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.