İngilizce Terim: Demand For Resources

Türkçe Terim: Kaynak Talebi

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetiminde çalışma faaliyetlerini desteklemek için kullanılan personel zamanı, bütçeler ve diğer girdiler.


Bu içerik Kaynak Talebi (Demand For Resources) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.