İngilizce Terim: Time-Varying Continuous Release

Türkçe Terim: Değişken Zamanlı Sürekli Salınım

Kısaltma:

Salınım hızı zaman ile önemli ölçüde değişen sürekli salınımın alt kümesi. Bknz: Sürekli Salınım


Bu içerik Değişken Zamanlı Sürekli Salınım (Time-Varying Continuous Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.