İngilizce Terim: Validation

Türkçe Terim: Onaylama

Kısaltma:

Belirli bir kullanım amacına yönelik gerekliliklerin yerine getirildiğinin incelenmesi ve teyit edilmesi.


Bu içerik Onaylama (Validation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.