İngilizce Terim: Critical Spares

Türkçe Terim: Kritik Yedek Parça

Kısaltma: –

Diğer varlıklar ile kıyaslanamayacak kadar önemli işlevleri olan ve maliyeti yüksek yedek parçalar.


Bu içerik Kritik Yedek Parça (Critical Spares) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.