İngilizce Terim: Continuous İmprovement

Türkçe Terim: Sürekli İyileştirme

Kısaltma: –

Sürekli iyileştirme çalışmaları, etkinlik veya yönetim sisteminin durumunun resmi bir değerlendirmesini içerir. Bu değerlendirme ve karşılaştırma faaliyetleri resmi denetimlerden çok daha sık gerçekleşir.


Bu içerik Sürekli İyileştirme (Continuous İmprovement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.