İngilizce Terim: Critical Event

Türkçe Terim: Kritik Olay

Kısaltma: –

Kritik bir sistem hasarı ya da ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaydır.


Bu içerik Kritik Olay (Critical Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.