İngilizce Terim: Copy Winding

Türkçe Terim: Aslı Gibi Sarım

Kısaltma:

Bir bobin sarımının, karakteristikleri ve özellikleri en azından orijinali kadar iyi olacak şekilde, tamamen ya da bir kısmının yenisiyle değiştirileceği işlem


Bu içerik Aslı Gibi Sarım (Copy Winding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.