İngilizce Terim: Bonding

Türkçe Terim: Eş Potansiyelleme

Kısaltma:

Statik elektrik tehlikesinin engellenmesi açısından iki ya da daha fazla iletken nesnenin, birbirine bir iletken vasıtasıyla bağlanarak eş potansiyelde (toprakla eşit olmayabilir) tutulması işlemi


Bu içerik Eş Potansiyelleme (Bonding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.