İngilizce Terim: Confirmation

Türkçe Terim: Onaylama

Kısaltma: –

[1]Bir şeyin geçerliliğinin veya durumunun kanıtlanması için yapılan özel bir denetim terimi. Onaylama genellikle yazılı ve üçüncü kişiler tarafından istek ve bildirim şeklinde olur. Onaylama sözlü veya gözlem yoluyla da edinilebilir.
[2]Bknz. Onaylama


Bu içerik Onaylama (Confirmation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.