İngilizce Terim: Computerized Aggregate Of Reliability Parameters

Türkçe Terim: Güvenilirlik Parametreleri İçin Bilgisayarlı Toplam

Kısaltma: CARP

SAIC tarafından geliştirilmiş bilgisayar kodu. Veri setlerini tek bir genel set haline getirmek, belirsizlik sınırlarını belirlemek, ham verileri istatiksel dağılımlara uyarlamak ve tespit edilen durumları raporlamak için kullanılmaktadır. (SAIC : Science Applications International Corporation)


Bu içerik Güvenilirlik Parametreleri İçin Bilgisayarlı Toplam (Computerized Aggregate Of Reliability Parameters) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.