İngilizce Terim: Catastrophic Failure

Türkçe Terim: Katastrofik Arıza

Kısaltma:

Tesis ve kontrol sistemlerinde dizayn parametrelerinin aşılması sonucunda alevlenir madde boşalmalarına sebep olan durum. ATEX kapsamı içerisinde geçen katastrofik arızalar, proses kabının yarılması ya da ekipmanda oluşacak veya flanş ya da conta parçalanması gibi boru hatlarında meydana gelebilecek büyük ölçekli arızalar benzeri büyük kazaları içerir.


Bu içerik Katastrofik Arıza (Catastrophic Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.