İngilizce Terim: Piping And İnstrumentation Diagram

Türkçe Terim: Borulama Ve Enstrümentasyon Diyagramı

Kısaltma:P&ID

[1]Ekipman, bağlantılar ve proses ölçüm ve kontrol fonksiyonları için, grafiksel simgeler vasıtasıyla bir proses sisteminin teknik yapısını temsil eden proses akış diyagramı.
[2]Boru hatları, basnçlı kaplar ve diğer ekipmanlarla ilgili ayrıntıları gösteren diyagram.


Bu içerik Borulama Ve Enstrümentasyon Diyagramı (Piping And İnstrumentation Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.