İngilizce Terim: Zone 1

Türkçe Terim: Bölge 1

Kısaltma:

Patlayıcı gaz ortamının olağan çalışma şartlarında (normal operasyonda) periyodik olarak (düzenli aralıklarla) ya da zaman zaman oluşması muhtemel alan.


Bu içerik Bölge 1 (Zone 1) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.