İngilizce Terim: Enrichment

Türkçe Terim: Zenginleştirme

Kısaltma:-

Prosesteki tahliye gazına asist gaz ekleme işlemi.
Bknz: Asist Gaz.


Bu içerik Zenginleştirme (Enrichment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.