İngilizce Terim: Harm

Türkçe Terim: Zarar

Kısaltma:

Fiziksel yaralanma veya insanların sağlığına, mülke, çevreye verilen hasar.


Bu içerik Zarar (Harm) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.