İngilizce Terim: Exposure, Time-Related

Türkçe Terim: Zamana Bağlı Maruziyet

Kısaltma:

Ekipmanların çalışmaya başladığı günden beri geçen toplam çalışma süresi


Bu içerik Zamana Bağlı Maruziyet (Exposure, Time-Related) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.