İngilizce Terim: Detonation

Türkçe Terim: Yüksek Hızlı Patlama

Kısaltma:-

Alevin yanıcı karışım içerisinde ses hızından daha yüksek hızda ilerlediği patlama.
Bknz: Deflegrasyon (Deflegration)


Bu içerik Yüksek Hızlı Patlama (Detonation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.