İngilizce Terim: Overpressure

Türkçe Terim: Yüksek Basınç

Kısaltma:-

[1]İzin verilen maksimum çalışma basıncının veya belirtilen diğer basınçların aşılması durumu. (Genel Kullanım)

Tahliye vanasında set edilen basınç değerinin üstüne çıkılması. (Tahliye Vanası)
[2]Bir patlama dalgasına bağlı olarak ortam basıncı üzerinde oluşan basınç.


Bu içerik Yüksek Basınç (Overpressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.