İngilizce Terim: Charge

Türkçe Terim: Yük

Kısaltma:

Hem büyüklüğü hem de kutupluğu olan ve hem iletken hem de yalıtkan üzerinde birikebilecek elektron veya artı ya da eksi yüklü iyonların topluluğu


Bu içerik Yük (Charge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.