İngilizce Terim: Charge Density

Türkçe Terim: Yük Yoğunluğu

Kısaltma:

Birim yüzey alanda ya da birim hacimde bulunan yük miktarı


Bu içerik Yük Yoğunluğu (Charge Density) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.