İngilizce Terim: Charge Decay Time

Türkçe Terim: Yük Azalma Süresi

Kısaltma:

Statik elektrik yükünün başlangıç değerinin belli bir yüzdesine düşeceği süre


Bu içerik Yük Azalma Süresi (Charge Decay Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.