İngilizce Terim: Directional Incident Outcome

Türkçe Terim: Yönlü Olay Sonucu

Kısaltma:

Sonuçları bir rüzgâr yönü tarafından belirlenen ve bir etki bölgesi oluşturan olayın sonucu.


Bu içerik Yönlü Olay Sonucu (Directional Incident Outcome) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.