İngilizce Terim: Dense Gas

Türkçe Terim: Yoğun Gaz

Kısaltma:

Ortam sıcaklığında havanın yoğunluğundan daha ağır olan gaz.


Bu içerik Yoğun Gaz (Dense Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.