İngilizce Terim: Bulking Brush Discharge

Türkçe Terim: Yığın Fırça Deşarjı

Kısaltma:

Konteynerdeki tozun yığın depolanması sırasında, duvardan yığının merkezine doğru radyal olarak çakan, parlak ve dallanmış kanallar gibi görünen, katı yığınların tepesinden kısmi yüzeysel elektrik deşarjı


Bu içerik Yığın Fırça Deşarjı (Bulking Brush Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.