İngilizce Terim: Competency

Türkçe Terim: Yetkinlik

Kısaltma:-

Bilgiyi ve uzmanlığı sürdürme, geliştirme ve genişletme çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş proses güvenliği yönetimi elementi.


Bu içerik Yetkinlik (Competency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.