İngilizce Terim: Gravity Slumping

Türkçe Terim: Yerçekimine Bağlı Çökelme

Kısaltma:

Yerçekimi etkisinden dolayı yoğun bir gazın atmosferik dağılımdaki yüksekliğinin azalması.


Bu içerik Yerçekimine Bağlı Çökelme (Gravity Slumping) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.