İngilizce Terim: Scribe / Recorder

Türkçe Terim: Yazıcı / Kaydedici

Kısaltma:

Bir tehlike değerlendirme ekibi toplantısı sırasında ortaya çıkan tartışmaların önemli sonuçlarını kaydetmek ile sorumlu, tehlike değerlendirme ekibi üyesi.


Bu içerik Yazıcı / Kaydedici (Scribe / Recorder) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.