İngilizce Terim: Emissivity

Türkçe Terim: Yayıcılık

Kısaltma:

bir yüzey tarafından yayılan ışıma enerjisinin, aynı sıcaklıktaki siyah cisimin yaydığı ışıma enerjisine oranı


Bu içerik Yayıcılık (Emissivity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.