İngilizce Terim: Life Cycle

Türkçe Terim: Yaşam Döngüsü

Kısaltma:-

[1]Fiziksel bir süreç veya yönetim sisteminin başlangıçtan bitişe kadar ilerlemesini içeren aşamalar. Bu aşamalar konsept, tasarım, devreye alma, edinme, operasyon, bakım, devreden çıkarma ve elden çıkarma konularını içerir.
[2]Bir varlığın varolduğu süre boyunca içinde bulunduğu konsept, plan, değerlendirme, tasarım, yapı/satın alma, işletme ve koruma, değişim ve elden çıkartma basamaklarından oluşan bir dizi aşama.


Bu içerik Yaşam Döngüsü (Life Cycle) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.