İngilizce Terim: Combustion

Türkçe Terim: Yanma

Kısaltma:

Ana reaktif olarak oksijenin dahil olduğu ekzotermik kimyasal reaksiyon


Bu içerik Yanma (Combustion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.