İngilizce Terim: Combustion Efficiency

Türkçe Terim: Yanma Verimi

Kısaltma:-

Yakıtın, tam yanma gerçekleştirmek için oksitlenen miktarının yüzdesi.


Bu içerik Yanma Verimi (Combustion Efficiency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.