İngilizce Terim: Burning Velocity

Türkçe Terim: Yanma Hızı

Kısaltma:

alevlenir bir gaz hava karışımı içerisinde bir alevin yayılma hızı


Bu içerik Yanma Hızı (Burning Velocity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.