İngilizce Terim: Falsifiability

Türkçe Terim: Yanlışlama/Olumlama

Kısaltma:-

Hipotezi kanıtlamaya yönelik çabalara ek olarak, spekülasyona dayalı bir hipotezi çürütmek için çaba gösterilmesi.


Bu içerik Yanlışlama/Olumlama (Falsifiability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.