İngilizce Terim: Fire Protection

Türkçe Terim: Yangından Korunma

Kısaltma:

Yangını önleme, yangına müdahale, yangının tespiti, yangını kontrol, yangını söndürme ve yangın mühendisliğini kapsayan yöntemler bütünü


Bu içerik Yangından Korunma (Fire Protection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52 kategorisi kapsamındadır.