İngilizce Terim: Fire Resistance Rating

Türkçe Terim: Yangına Dayanıklılık Derecesi

Kısaltma:

Yangına dayanıklı bir tasarımın, ekipmanlar, boru hatları vb. için yapısal desteklerin belirli şiddette bir yangına maruz kalmaları durumunda, bu desteklerin çökmesini engelleyeceği süre


Bu içerik Yangına Dayanıklılık Derecesi (Fire Resistance Rating) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.