İngilizce Terim: Fireproofing

Türkçe Terim: Yangına Dayanıklı

Kısaltma:

Korunacak malzemeler için belli bir seviyeye kadar yangın dayanıklılığı sağlayan maddeler ya da madde uygulamaları


Bu içerik Yangına Dayanıklı (Fireproofing) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.