İngilizce Terim: Fire Envelope

Türkçe Terim: Yangın Zarfı

Kısaltma:

Yangın alanını çevreleyen 3 boyutlu hacim


Bu içerik Yangın Zarfı (Fire Envelope) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.