İngilizce Terim: Fire Category

Türkçe Terim: Yangın Türü

Kısaltma:

Yanmakta olan maddeye göre sınıflandırılır ve 4’e ayrılır.


Bu içerik Yangın Türü (Fire Category) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.