İngilizce Terim: Fire Compartment

Türkçe Terim: Yangın Kompartımanı

Kısaltma:

Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge


Bu içerik Yangın Kompartımanı (Fire Compartment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.