İngilizce Terim: Fire Door

Türkçe Terim: Yangın Kapısı

Kısaltma:

Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepenk


Bu içerik Yangın Kapısı (Fire Door) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.