İngilizce Terim: Side-On Pressure

Türkçe Terim: Yanal Basınç

Kısaltma:

Patlamaya paralel bir yapı tarafından hissedilecek basınç


Bu içerik Yanal Basınç (Side-On Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.