İngilizce Terim: Non-Conductive Dust

Türkçe Terim: Yalıtkan (İletken Olmayan) Toz

Kısaltma:

Elektriksel direnci 10^3 ohm.metre daha yüksek olan yanıcı toz. İletken olmayan tozlar grup IIIB olarak sınıflandırılır.


Bu içerik Yalıtkan (İletken Olmayan) Toz (Non-Conductive Dust) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.