İngilizce Terim: Close İnspection

Türkçe Terim: Yakın Muayene

Kısaltma:

Görsel bir muayeneyle değerlendirilen hususları kapsayan ve buna ek olarak gevşek cıvatalar gibi ancak merdiven gibi erişim ekipmanları kullanımıyla anlaşılabilecek kusurları teşhis eden muayene. Yakın muayene için normalde mahfazanın açılmasına ya da ekipmanın gücünün kesilmesine gerek duyulmaz.


Bu içerik Yakın Muayene (Close İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.