İngilizce Terim: Rain Out

Türkçe Terim: Yağmurlama

Kısaltma:

Aşırı ısınmış bir sıvı atmosfere salındığında, bir kısmı buhar halinde yanıp söner. Bir başka kısmı aerosol olarak askıda kalabilir. Kalan sıvı ve aerosol kısımları yağmur gibi yağabilir.


Bu içerik Yağmurlama (Rain Out) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.