İngilizce Terim: Sprinkler System

Türkçe Terim: Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi

Kısaltma:

Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistem


Bu içerik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi (Sprinkler System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.