İngilizce Terim: Oil-İmmersion “O”

Türkçe Terim: Yağa Batırılmış “O”

Kısaltma:

Elektrikli ekipmanın ya da parçalarının koruyucu bir sıvıya batırılarak, sıvının üzerinde ya da mahfazanın dışarısında bulunan patlayıcı gaz ortamını tutuşturamayacak bir konumda olduğu koruma tipi


Bu içerik Yağa Batırılmış “O” (Oil-İmmersion “O”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.